Thủ tục giải thể

Khi công ty làm ăn thua lỗ thì có nhiều sự lựa chọn giải thể công ty hoặc tuyên bố phá sản công ty tại tại cơ quan nhà nước.

1.Thế nào là giải thể công ty?

Giải thể công ty là việc doanh nghiệp không còn khả năng hoạt động và thực hiện nộp hồ sơ đến cơ quan xin giải thể doanh nghiệp. Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định cụ thể và quy định một số trường hợp doanh nghiệp giải thể bao gồm:  

 • Doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 • Công ty chỉ được giải thể khi đảm đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. 
 • Người quản lý có liên quan và công ty theo quy định phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

2. Hồ sơ giải thể công ty

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; 
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu nếu có;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm những bước nào?

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể công ty 

 • Nghị quyết, quyết định giải thể công ty phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 2: thông báo quyết định giải thể công ty

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.  

 • Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 3: Thanh lý các khoản nợ của công ty

 • Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:
 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác;

Bước 4: nộp hồ sơ giải thể công ty

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty;

4. Các hành vi cấm khi có quyết định giải thể

Khi có quyết định giải thể công ty không được thực hiện các hành vi dưới đây theo quy định pháp luật:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

HP Solutions tự hào là đơn vị hàng đầu về tư vấn quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp, vì vậy luôn đảm bảo mọi vấn đề pháp lý cho quý khách. Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh chi phí. Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). HP Solutions có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.

NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, HP Solutions sẽ gọi lại ngay

Viết một bình luận