Tư vấn thừa kế

Quan hệ thừa kế trong pháp luật dân sự, là một quan hệ pháp luật dân sự được rất nhiều chủ thể quan tâm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người nhận thừa kế. Vậy pháp luật quy định như thế nào về thừa kế?

1. Thừa kế

Thừa kế là nội dung khá rộng trong luật dân sự bởi những vấn đề mà nó bao quát, sau đây là dịch vụ của Công ty luật HP Solutions trong lĩnh vực tư vấn luật thừa kế:

 • Tư vấn về các quy định chung của pháp luật về thừa kế;
 • Tư vấn về quyền thừa kế theo di chúc, quyền thừa kế theo pháp luật, hàng thừa kế, thừa kế thế vị, 
 • Tư vấn và soạn thảo di chúc;
 • Tư vấn về tài sản thừa kế, cách xác định tính hợp pháp của tài sản thừa kế;
 • Tư vấn về cách xác định giá trị pháp lý của di chúc;
 • Tư vấn về việc thanh toán và phân chia phần di sản thừa kế;
 • Tư vấn về các hình thức khởi kiện để có thể bảo vệ quyền lợi;
 • Tư vấn điều kiện khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, cách viết đơn khởi kiện và hướng dẫn các thủ tục khởi kiện;
 • Tư vấn về thừa kế có yếu tố nước ngoài: tài sản có yếu tố nước ngoài, quan hệ về thừa kế có yếu tố nước ngoài; di chúc có yếu tố nước ngoài,…;
 • Giải quyết tranh chấp về thừa kế: tranh chấp giữa các đồng thừa kế, về tài sản thừa kế, về việc chia thừa kế theo pháp luật, về quyền hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật,…;
 • Thay mặt các bên trong việc đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư đại diện để bảo vệ cho khách hàng tại các cấp xét xử;
 • Nhân danh khách hàng thực hiện mọi các phương án và cách thức có liên quan đến vấn đề cần giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế của chúng tôi, khách hàng sẽ nhận được những tư vấn sơ bộ về các vấn đề liên quan đến pháp luật thừa kế hiện hành và những tư vấn, hỗ trợ chi tiết có liên quan đến dịch vụ tư vấn mà khách hàng yêu cầu một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

2. Tư vấn về quyền thừa kế

Tư vấn về quyền thừa kế

Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật dân sự 2015 quy định cụ thể như sau: Mọi cá nhân đều có quyền lập di chúc để tự định đoạt tài sản của mình và để lại tài sản đó cho người thừa kế theo pháp luật đồng thời cũng có quyền được hưởng di sản theo di chúc hay theo pháp luật từ người khác.

Từ quy định này có thể hiểu, Quyền thừa kế của cá nhân bao gồm các quyền sau:

 • Quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình cho người khác sau khi mất;
 • Quyền để lại tài sản của mình cho những người thừa kế theo pháp luật; 
 • Quyền được hưởng phần di sản của người được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

3. Tư vấn về các chủ thể được quyền hưởng di sản thừa kế 

 • Chủ thể được hưởng di sản thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản thừa kế chết). Nếu được sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế thì phải thành thai trước khi người để lại di sản thừa kế chết.
 • Trường hợp chủ thể được hưởng di sản thừa kế theo di chúc không phải  là cá nhân thì phải còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

4. Tư vấn về các hình thức thừa kế

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có hai hình thức thừa kế được quy định cụ thể như sau:

 Hình thức thừa kế theo di chúc 

Thừa kế theo di chúc được hiểu là thừa kế theo ý chí và nguyện vọng của người để lại di sản trước khi người đó chết. Đối tượng được hưởng thừa kế sẽ là  những tổ chức, cá nhân  được người lập di chúc xác định là người nhận di sản trong di chúc với đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Hình thức này phải được lập bằng văn bản, tuy nhiên nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể lập bằng miệng nhưng phải được công chứng, chứng thực bởi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đối với người nhận di sản theo di chúc, những người này sẽ căn cứ vào quyền thừa kế họ mà họ được nhận để hưởng phần di sản mà người đã chết để lại cho theo đúng những điều khoản đã được nêu trong di chúc. Theo ý chí của người lập di chúc, người được thừa kế theo di chúc có thể là bất kỳ ai. 

Cần lưu ý:  

 • Sau 03 tháng, kể từ ngày lập di chúc miệng mà người lập di chúc này còn sống, sáng suốt, minh mẫn thì di chúc miệng này mặc nhiên sẽ bị hủy bỏ.
 • Những người sau đây sẽ vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất đối với một người thừa kế theo pháp luật khi di sản được chia theo pháp luật, nếu người lập di chúc không cho họ hưởng di sản hoặc phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

+ Con chưa thành niên, vợ, chồng, cha, mẹ của người để lại di sản.

+ Con đã thành niên nhưng lại không có khả năng lao động. 

 • Nếu có tranh chấp về quyền thừa kế thì di chúc sẽ là bằng chứng để Tòa án quyết định về việc phân chia di sản.

Hình thức thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật được hiểu là thừa kế theo hàng thừa kế, theo các điều kiện và trình tự thừa kế được pháp luật quy định. Về trình tự, những người thừa kế theo pháp luật được Bộ Luật Dân sự 2015 quy định theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất được quy định, bao gồm: cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi vợ, chồng, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai được quy định, bao gồm: ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, anh/chị/em ruột, của người chết; cháu ruột của người chết trong trường hợp người chết là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba được quy định, bao gồm: cụ nội/ngoại của người chết; bác/ chú/cậu/cô/dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết trong trường hợp người chết là bác/chú/cậu/cô/dì ruột; chắt ruột của người chết trong trường hợp người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Đối với những người thừa kế cùng hàng sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau sẽ chỉ được quyền hưởng thừa kế trong trường hợp không còn ai ở hàng thừa kế trước đó nữa, do họ đã chết hoặc đã bị truất quyền hưởng di sản thừa kế, không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Người thừa kế thế vị có quyền hưởng thừa kế trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc nếu chết cùng thời điểm với người để lại di sản thì người thừa kế thế vị là cháu sẽ được hưởng phần di sản thừa kế mà cha hoặc mẹ của người cháu đó được hưởng nếu còn sống.

5. Tư vấn về tài sản

Tài sản được thừa kế hay di sản là gì? là vấn đề được rất nhiều người đặt ra bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các chủ thể được hưởng thừa thế. Trong phạm vi bài viết tư vấn luật về thừa kế, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Định nghĩa Di sản được quy định cụ thể tại  Điều 612 Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, di sản sẽ bao gồm tài sản riêng của người đã chết và phần tài sản của người đã chết trong khối tài sản chung với người khác.

Tài sản chung

Tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác được hiểu như sau:

 • Là khối tài sản thuộc quyền sở hữu chung của nhiều người được tạo ra khi cùng góp vốn để sản xuất kinh doanh;
 • Tài sản chung được vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân.
 • Và các trường hợp khách theo quy định của pháp luật.

Khi xác định di sản thừa kế, phần tài sản của người chết sẽ được tách ra từ khối tài sản chung này theo thỏa thuận trước đó hoặc theo quy định của pháp luật.

Tài sản riêng

Tài sản riêng của người chết, là tài sản do người đó tạo ra bởi thu nhập hợp pháp của mình, không thuộc các trường hợp nêu trên, bao gồm:

 • Tiền, vàng, bạc, kim khí, đá quý; 
 • Nhà ở; diện tích đất được xác định là thuộc quyền sở hữu của người đó. Nhà, đất mua, trao đổi, được thừa kế, tặng cho hoặc tự xây dựng đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục sang tên, trước bạ;
 • Vốn, cổ phần hoặc vật tư, tư liệu sản xuất đối với người sản xuất cá thể hoặc đối với các tư nhân được sản xuất và kinh doanh hợp pháp;
 • Tài liệu, dụng cụ máy móc của người làm các công tác nghiên cứu;
 • Cây cối mà người đó được giao để đất trồng và hưởng lợi trên đất đó.

Như đã phân tích ở trên, thì tài sản hay di sản thừa kế đóng vai trò rất quan trọng trong thừa kế bởi nó liên quan trực tiếp đến những vấn đề mà khách hàng gặp phải như: cách xác định về tính hợp pháp của tài sản thừa kế; cách thanh toán và phân chia phần di sản thừa kế; tài sản thừa kế có yếu tố nước ngoài,… Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng sẽ nhận được những hỗ trợ, tư vấn cụ thể và chi tiết nhất về những vấn đề liên quan đến tài sản thừa kế nói chung và vấn đề mà khách hàng đề cập nói riêng.

Công ty HP Solutions với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật và nhiệt tình, tận tâm trong công việc sẽ cung cấp đến khách hàng Dịch vụ tư vấn về thừa kế tốt nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng để lắng nghe, thấu hiểu cũng như nắm bắt những thông tin mà khách hàng đưa ra để từ đó tiến hành trợ tối đa trong mọi vấn đề mà khách hàng đang gặp phải.

Hotline: 0822 888 655 (Zalo).

NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, HP Solutions sẽ gọi lại ngay

Viết một bình luận